My Account

Tính kết quả như thế nào với thang likert? - Q&A: Nghiên ...

Chào mọi người, mình có một số thắc mắc về thang điểm likert nhờ mọi người giải đáp giúp. mình đánh giá ... ai trả lời >4,24 thì được coi là quan tâm,

Alexa Traffic

Alexa Traffic